Giới thiệu

Hoa Tiến Brocade là hợp tác xã (HTX) sản xuất vải thổ cẩm tại bản Hoa Tiến, một trong những cái nôi dệt thêu thổ cẩm nổi tiếng và lâu đời bậc nhất của người Thái ở tỉnh Nghệ An hơn 100 năm nay. Sáng lập năm 2010 bởi bà Sầm Thị Bích, HTX mong muốn lưu giữ và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của người Thái, đồng thời góp phần tăng thu nhập của những người phụ nữ nơi đây. Tiếp nối nghề của mẹ, chị Sầm Thị Tình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đã mở studio dệt thêu và nhuộm màu tự nhiên để quảng bá sâu rộng hơn nghề thổ cẩm truyền thống của địa phương.
Hoa Tien Brocade, a co-operative producing brocade fabric in Hoa Tien village, is one of the most famous brocade weaving cradles of Thai people in Nghe An province for more than 100 years. Founded in 2010 by Ms. Sam Thi Bich, the co-operative wants to preserve and develop the traditional cultural identity of the Thai people, and at the same time increase income of the women here. Following her mother’s career, Ms. Sam Thi Tinh, now living in Hanoi, has opened an embroidery and naturally dyed studio to further promote the local traditional brocade.
Hoa Tien Brocade

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Hoa Tien Brocade

Hotline: 0934410663

Web: hoatienbrocade.vn
hoatienbrocade.com

Fb: https://www.facebook.com/hoatienbrocade/

Địa chỉ: Hoa Tiến – Châu Tiến – Quỳ Châu – Nghệ An

GIỜ MỞ CỬA

Thứ 2 – Thứ 7: 9h30 đến 18h

FEEDBACK OR ENQUIRIES

    Name:

    Email:

    Message:

    Cell Phone: